Del

 

 

 

 

Familievejleder

Dupont Kofod Familievejledning

  Vejledning, foredrag, seminarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkår

 

Betalingsvilkår:

 

Betaling foregår ved bankoverførsel, som det fremgår af fakturaen, som frensendes fortrinvis via mail.

 

Betaling for forløb med individuel vejledning og/eller hjemmebesøg indbetales samlet ved hver måneds udgang. Holdundervisning betales forud.

 

Hvis problemet kræver anden faglig intervention:

 

Det forekommer, at jeg vurderer at et barn bør behandes i et andet regi end hos mig, hvis jeg vurderer det, så beder jeg om, at forældrene til barnet retter kontakt til rette instans.

 

Videregivelse af oplysninger

 

Alt, hvad jeg har af opysninger herunder persondata, observationer og vurderinger behandles fortroligt og videregives kun til forældrene, som selv kan vælge om de vil videregive oplysninger til 3. person.

 

Tryghed

 

Det kommer ikke til at fremgå af nogen officiel journal, at jeres barn og/eller I har fået vejledning herfra. Jeg er ikke læge og sætter dermed heller ikke diagnose på eventuele lidelser. Ingen får at vide, at I har søgt vejlederbistand med mindre I selv vælger, at fortælle det .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberetningspligt: Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen herom.

 

 

Dupont Kofod familievejledning © 2010 • familievejleder@dupontkofod.dk

Brevkasse | Blog | AbonnementDupont Kofod familievejledning