Del

 

  

 

 

 

 

Forældre i skilsmisse eller i sammenbragte familier

 

At ligge i skilsmisse er i sig selv rigtig hårdt. Enhver forælder vil i den forbindelse have det som førsteprioritet, at børnene lider mindst muligt i den forbindelse.

 

Både børn og forældre gennemlever en rigtig hård tid med mange store følelser.

 

Ligeledes er det sjældent uproblematisk at få hverdagen til at fungere i en sammenbragt familie

 

Modelfoto - udlånt af Heidi Holm Damgaard

 

Det er ingen skam at bede om hjælp

 

Få en samtale til at vende tankerne med mig. Få opbygget tiltroen til dig selv som forælder. og bliv en tydeligere og mere pålidelig rollemodel for dit barn samt en familie med mere overskud

 

Det kan også tænkes, at børnene kunne have gavn af at vende deres tanker med mig.

 

Jeg forholder mig til de diagnoser, som du eller dit barn måtte have, og hvis jeg vurderer at en person uden diagnose bør udredes mhp. en eventuel diagnose, så taler jeg med jer forældre om det og opfordrer til, at I tager kontakt til rette instans. Jeg vil gerne skrive en udtalelse, som I selv kan tage med og aflevere til lægen, eller hvem det måtte være. Her hos mig stilles der ingen diagnoser, og jeg retter ikke henvendelser, deler informationer eller lignende.

 

 

 


 

Dupont Kofod Familievejledning © 2010 •  familievejledning@dupontkofod.dk

Brevkasse | Blog | AbonnementDupont Kofod familievejledning

 

 

Familievejleder

Dupont Kofod Familievejledning

 

  Vejledning, coaching, kurser