Del

 

  

 

 

 

 

SI-børn

 

Børn med sanse-integrations

problematikker har udtalte behov i hverdagen, der drejer sig om meget andet end træning.

 

Familie, pasningstilbud osv. må inddrages.

 

Modelfoto - Fotograf  Helene Ravnsgaard Kludt

 

Få vejledning og inspiration til at rette op på en konkret problemstilling, eller få en fast støtte og sparingspartner, der kender jeres familie og som kan vejlede jer igennem årene.

 

For familier med et barn eller flere børn med længerevarende eller kroniske særlige behov anbefaler jeg et abonnement, hvor familien betaler et årligt beløb, for så til gengæld, at have fri adgang til vejledning.

 

Mange familier må vente i år på at få hjælp og udredning i det offentlige system. I den mellemliggende periode kan det være rigtig godt med en tryg og kendt kontakt, der kender jeres familie og som kan vejlede og støtte, når der er behov for det.

 

 

 

Jeg forholder mig til de diagnoser et barn måtte have, og hvis jeg vurderer at et barn uden diagnose bør udredes mhp. en eventuel diagnose, så taler jeg med jer forældre om det og opfordrer til, at I tager kontakt til rette instans. Jeg vil gerne skrive en udtalelse, som I selv kan tage med og aflevere til lægen, eller hvem det måtte være. Her hos mig stilles der ingen diagnoser, og jeg retter ikke henvendelser, deler informationer eller lignende.

 

 

Dupont Kofod Familievejledning © 2010 • familievejledning@dupontkofod.dk

Brevkasse | Blog | AbonnementDupont Kofod familievejledning

 

 

Familievejleder

Dupont Kofod Familievejledning

 

  Vejledning, coaching, kurser