Del

 

  

 

 

 

 

Forældre til diagnosticerede børn

 

Det er en stor sorg om end ofte en stor lettelse, at få en diagnose på sit barn.

 

En sorg, fordi barnets problemer er varige, men dog ofte en lettelse, at blive bekræftet i, at der ER noget galt og at der dermed kan målrettes en indsats.

 

 

 

Modelfoto - udlånt af Heidi Holm Damgaard

 

Diagnosticerede børn dækker over rigtig mange former for børn, derfor er indsatsen også meget forskellig overfor de forskellige problemstillinger.

 

Med en kronisk lidelse i husstanden er det nødvendigt med helt konkrete tilpasninger, for at hverdagen overhovedet kan hænge sammen. Mindst lige så vigtigt er det dog ofte , for forældrene at opnå en dybtegående forståelse af, hvad barnet og familien gennemgår.

 

Få en samtale til at vende tankerne med mig. Få opbygget tiltroen til dig selv som forælder. og bliv en tydeligere og mere pålidelig rollemodel for dit barn samt en familie, der er fælles om indsatsen og ansvaret og med mere overskud.

 

Få vejledning og inspiration til at rette op på en konkret problemstilling, eller få en fast støtte og sparingspartner, der kender jeres familie og som kan vejlede jer igennem årene.

 

 

 

 

Jeg forholder mig til de diagnoser, som du eller dit barn måtte have, og hvis jeg vurderer at en person uden diagnose bør udredes mhp. en eventuel diagnose, så taler jeg med jer forældre om det og opfordrer til, at I tager kontakt til rette instans. Jeg vil gerne skrive en udtalelse, som I selv kan tage med og aflevere til lægen, eller hvem det måtte være. Her hos mig stilles der ingen diagnoser, og jeg retter ikke henvendelser, deler informationer eller lignende.

Dupont Kofod Familievejledning © 2010 • familievejledning@dupontkofod.dk

Brevkasse | Blog | AbonnementDupont Kofod familievejledning

 

 

Familievejleder

Dupont Kofod Familievejledning

 

  Vejledning, coaching, kurser